Ένας όμορφος χώρος με ζωντανά χρώματα και καλή οπτική χωρητικότητας 330 ατόμων, ο οποίος χωρίζεται και σε δύο μέρη για μικρότερες εκδηλώσεις με πάλκο και σκηνή για ζωντανά προγράμματα ή DJ

Διατίθεται για κάθε είδους εκδήλωση

Δείτε τον χώρο αυτό σε 360ο Πανόραμα